Hantera ett ebygghandel marknadsplatskonto

Logga in

Så här loggar du in på ebygghandel marketplace:
 • Klicka på knappen "Konto" på ebygghandels marknadsplats rubrikbanner.
 • Ange din e-postadress
 • Ange ditt lösenord
 • Klicka på "Logga in"

Ändra lösenord

Så här ändrar du lösenordet för ditt ebygghandel marknadsplatskonto:
 • Klicka på knappen "Konto" på ebygghandels marknadsplats rubrikbanner.
 • Ange din e-postadress
 • Ange ditt lösenord
 • Klicka på "Logga in"
 • Gå till "Personliga uppgifter" på kontoskärmen
 • Klicka på "Redigera"
 • Ange nuvarande lösenord
 • Ange nytt lösenord
 • Klicka på "Uppdatera"

Glömt lösenordet

Oroa dig inte! Så här åtgärdar du det:
 • Klicka på knappen "Konto" på ebygghandels marknadsplats rubrikbanner.
 • Klicka på "Har du glömt ditt lösenord?" blå text i inloggningsrutan.
 • Ange din e-postadress
 • Klicka på "Begär nytt lösenord"
 • Ett e-postmeddelande om lösenordsåterställning kommer att skickas till din inkorg
 • Följ instruktionerna
 • Återgå till kontoskärmen och logga in nu

Hantera personlig information

Så här hanterar du informationen som är kopplad till ditt ebygghandel marknadsplatskonto:
 • Klicka på knappen "Konto" på ebygghandels marknadsplats rubrikbanner.
 • Ange din e-postadress
 • Ange ditt lösenord
 • Klicka på "Logga in"
 • Gå till "Personliga uppgifter" på kontoskärmen
 • Klicka på "Redigera"
 • Ange eventuella ändringar
 • Klicka på "Uppdatera"
Alla personliga uppgifter lagras säkert, de delas aldrig med tredje part.
 • Samla in personlig information
  • Vi kan samla in, lagra och använda följande typer av personlig information:
   • information om din dator och om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, operativsystem, referenskälla, besökslängd, sidvisningar och webbsidornavigeringsvägar;
   • information som du lämnar till oss när du registrerar dig för att sälja hos ebygghandel marketplace, fyller i ett ansökningsformulär för handlare eller fyller i vårt kontaktformulär

  • Innan du avslöjar en annan persons personliga information till oss måste du inhämta den personens samtycke till både avslöjandet och behandlingen av den personliga informationen i enlighet med denna policy.
 • Använda personlig information
  • Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen.
  • Vi kan använda din personliga information för att:
   • administrera vår webbplats och verksamhet;
   • anpassa vår webbplats åt dig;
   • aktivera din användning av tjänsterna som finns på vår webbplats;
   • leverera till dig tjänster;
   • skicka icke-marknadsföring kommersiell kommunikation till dig;
   • skicka dig e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
   • skicka vårt nyhetsbrev via e-post (du kan när som helst meddela oss om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
   • skicka dig marknadsföringskommunikation som rör vår verksamhet som vi tror kan vara av intresse för dig, per post eller, om du uttryckligen har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknik (du kan när som helst informera oss om du inte längre kräver marknadskommunikation);
   • förse tredje part med statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera någon enskild användare utifrån den informationen);
   • hantera förfrågningar och klagomål gjorda av eller om dig med anknytning till vår webbplats;
   • håll vår webbplats säker och förhindra bedrägeri;
   • verifiera efterlevnaden av villkoren för användningen av vår webbplats

  • Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, att tillhandahålla din personliga information till någon tredje part i syfte att deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring.
 • Avslöja personlig information
  • Vi kan avslöja din personliga information till någon av våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den utsträckning som rimligen är nödvändig för de syften som anges i denna policy.
  • Vi kan komma att avslöja din personliga information:
   • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
   • i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
   • för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahållande av information till andra i syfte att förebygga bedrägeri och minska kreditrisken);
   • till köparen (eller presumtiv köpare) av någon verksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger); och
   • till varje person som vi rimligen tror kan vända sig till en domstol eller annan behörig myndighet för att avslöja den personliga informationen där, enligt vår rimliga uppfattning, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra utlämnande av den personliga informationen.

  • Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att tillhandahålla din personliga information till tredje part.
 • Internationella dataöverföringar
  • Information som vi samlar in kan lagras och bearbetas i och överföras mellan alla länder där vi är verksamma för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna policy.
  • Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar som motsvarar dem som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, USA, Ryssland, Japan, Kina, Pakistan och Indien.
  • Personlig information som du publicerar på vår webbplats eller skickar in för publicering på vår webbplats kan vara tillgänglig, via internet, runt om i världen. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av andra.
  • Du samtycker uttryckligen till överföringar av personlig information som beskrivs i detta avsnitt 4.
 • Behåller personlig information
  • Detta avsnitt 5 anger våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter i samband med lagring och radering av personlig information.
  • Personlig information som vi behandlar för något eller några syften ska inte sparas längre än vad som är nödvändigt för det eller de ändamålen.
  • Oavsett de andra bestämmelserna i detta avsnitt 5 kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
   • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
   • om vi anser att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden; och
   • för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahållande av information till andra i syfte att förebygga bedrägeri och minska kreditrisken).
 • Säkerhet för personlig information
  • Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
  • Vi kommer att lagra all personlig information du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
  • Alla elektroniska finansiella transaktioner som ingås via vår webbplats kommer att skyddas av krypteringsteknik.
  • Du är medveten om att överföringen av information över internet är osäker i sig och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.
  • Du är ansvarig för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).
 • Ändringar
  • Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats.
  • Du bör titta på den här sidan då och då för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.
  • Vi kan komma att meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller genom att lägga upp ett meddelande på ebygghandel Marketplace Merchant Centre.
 • Dina rättigheter
  • Du kan instruera oss att förse dig med all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av:
   • betalning av en avgift (för närvarande fastställd till 149 kr); och
   • tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet (för detta ändamål accepterar vi vanligtvis en fotokopia av ditt pass som är bestyrkt av en notarie eller bank plus en originalkopia av en elräkning som visar din nuvarande adress).
  • Vi kan komma att undanhålla personlig information som du begär i den utsträckning det tillåts enligt lag.
  • Du kan när som helst instruera oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.
  • I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen i förväg att godkänna vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.
  • >
 • Tredje parts webbplatser
  • Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts webbplatser.
  • Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parts sekretesspolicyer och praxis.
 • Uppdaterar information
  • Meddela oss om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.
 • Cookies
  • Vår webbplats använder cookies.
  • En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.
  • Cookies kan vara antingen "beständiga" cookies eller "sessions"-cookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och förblir giltig till dess inställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att förfalla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs.
  • Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som lagras i och erhålls från cookies.
  • Vi använder både sessions- och beständiga cookies på vår webbplats.
   • vi använder cookies på vår webbplats för att analysera användningen av webbplatsen och för sessionshanteringsändamål.

  • De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies; till exempel i Microsoft Windows:
   • i Internet Explorer (version 11) kan du blockera cookies med hjälp av inställningarna för åsidosättning av cookieshantering som är tillgängliga genom att klicka på "Verktyg", "Internetalternativ", "Sekretess" och sedan "Avancerat";
   • i Firefox (version 91) kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ", "Sekretess", välja "Använd anpassade inställningar för historik" från rullgardinsmenyn och avmarkera "Acceptera cookies från webbplatser"; och
   • i Chrome (version 93) kan du blockera alla cookies genom att gå till menyn "Anpassa och kontrollera" och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Innehållsinställningar" och sedan välja "Blockera webbplatser från inställning". alla data" under rubriken "Cookies".

  • Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser.
  • Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.
  • Du kan radera cookies som redan lagrats på din dator; till exempel:
   • i Internet Explorer (version 11) måste du manuellt radera cookiefiler (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies #ie=ie-11);
   • i Firefox (version 91), kan du radera cookies genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ" och "Sekretess", välj sedan "Använd anpassade inställningar för historik" från rullgardinsmenyn, klicka på "Visa cookies", och klicka sedan på "Ta bort alla cookies"; och
   • i Chrome (version 93) kan du radera alla cookies genom att gå till menyn "Anpassa och kontrollera" och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Rensa webbinformation" och sedan välja "Cookies och andra webbplats och plugin-data" innan du klickar på "Rensa webbinformation".
  • Att radera cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser.
 • Kontakt
  • Du kan kontakta oss genom att skriva till nedanstående företagsadress:
   ebygghandel AB
   Sadelgatan 9
   SE-213 77 Malmö
   Sweden
  • Eller genom att använda vårt kontaktformulär på hemsidan, via e-post till info@ebygghandel.se or
   via telefon på +46 (0)40 450 560